Sunday, August 16, 2009

หาเพื่อน : เพื่อน หรือกิ๊ก มีความหมายที่แตกต่างกัน

เพื่อน คือปัจจัยที่สำคัญในการดำเนิน ชีวิตของมนุษย์ ซึ่งเกิดจากการสื่อสาร พูดคุยและสร้างความผูกพัน เพื่อนสนิท หรือเพื่อนซี้คือเพื่อนธรรมดา ทั่วไปแต่มีความสนิทกัน มากกว่าคนอื่น อาจเป็นเพราะมีอะไรหลาย ๆ อย่าง ที่คล้ายกันและไปด้วยกันได้ การคบเพื่อนไม่จำเป็นต้องเลือกที่หน้าตา ฐานะและระดับความรู้ คำว่าเพื่อนมีความหมาย หนักแน่นและยาวนานมาก เพื่อนคือคนที่คอยอยู่ข้าง ๆ เราเป็นที่ปรึกษาเวลามีความทุกข์ ทำให้เราหัวเหาะ และคอยช่วยเหลือตลอดเวลา แต่เวลาเรามีความรัก เพื่อนมักจะกลายเป็น ส่วนเกินทันที จะนึกถึงเพื่อนอีกครั้งก็ตอนที่โดนเขาทิ้ง

ความเป็นเพื่อน มีค่ามากที่สุดเพราะเพื่อนเป็นคนที่เราเลือก ที่เรารู้สึกใกล้ชิด และสร้างความสัมพันธ์กันไปตลอดชีวิต เพื่อนที่แท้จริงจะไม่มีวันทิ้งกันไปไหน จะอยู่คอยให้ความ ช่วยเหลือแนะนำแก้ไข้ในข้อบกพร่องของเรา เมื่อเวลาที่เราต้องการความสุขเพื่อนก็ พร้อมที่จะแบ่ง ปันความสุขด้วยรอยยิ้ม ที่เต็มไปด้วยความเมตตา และพร้อมที่จะรับฟัง ความรู้สึกของผู้อื่นอยู่เสมอ สามารถทำให้เราได้ทุกอย่าง เมื่อเราต้องการ ทุก ๆ คำพูดที่เป็นความลับ เพื่อนมีหน้าที่เก็บ ความลับไว้ไม่ให้ผู้อื่นรับรู้หรือ ได้ยินและ ไม่มีทางที่จะทรยศ ต่อความไว้วางใจของเพื่อน

ความเป็นเพื่อนที่แท้จริงนั้น จะต้องมีความเคารพและร่วมมือ สร้างความไว้ว่างใจกัน ความเป็นหนึ่งเดียวกัน ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับ การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข การคบเพื่อน ในปัจจุบันเป็นสิ่งสำคัญมาก เพราะอาจมีผลต่อความเจริญก้าวหน้า และความเสื่อมของชีวิตได้ จึงควรเลือกคบเพื่อนแท้ที่ มีลักษณะดังนี้คือ เมื่อเพื่อนประมาท ช่วยรักษาทรัพย์สินของเพื่อน เพื่อนที่ร่วมทุกข์ร่วมสุข เช่น เมื่อมีอันตรายจะไม่ละทิ้งกัน แม้ชีวิตก็สามารถสละให้ได้ เพื่อนแนะนำประโยชน์ เช่น คอยแนะนำและสนับสนุน ให้เพื่อนทำแต่ความดี คอยห้ามปราม เมื่อเพื่อนทำชั่ว เพื่อนที่มีใจรัก เช่น เวลาเพื่อนทุกข์ ก็จะพลอยไม่สบายใจไปด้วย เพื่อนมีความสุขก็พลอยชื่นชมยินดีด้วย เมื่อเพื่อนโดนติเตียนคอยช่วยยับยั้ง แก้ปัญหาให้ เพื่อนได้ดีมีคนสรรเสริญ ก็พลอยส่งเสริมสนับสนุนด้วย

No comments: