Monday, August 17, 2009

ท่องเที่ยว ที่เกาะสิมิลัน

การท่องเที่ยว ที่เกาะสิมิลัน

เกาะสิมิลัน อยู่ในท้องที่ตำบลเกาะพระทอง อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา หมู่เกาะสิมิลัน อยู่ห่างจากตัวจังหวัดไปทางทิศตะวันตก ประมาณ 70 กิโลเมตร เป็นเกาะที่ใหญ่ ที่สุดในหมู่เกาะสิมิลัน ลักษณะอ่าวสิมิลันมีรูปโค้งเหมือนเกือกม้า ใต้ท้องทะเลอุดม ไปด้วยกองหินและแนวปะการัง สภาพหาดทรายเนื้อละเอียด สวยงามมากเหมาะสำหรับ ดำน้ำดูปลา และปะการัง ตอนบนที่ตรงกับแนวหาดมีหินรูปเรือใบ ซึ่งเป็นจุดชมวิวที่สวยงามมาก ส่วนแนวปะการังที่พบในเขตหมู่เกาะสิมิลัน เป็น แนวปะการังน้ำลึก มีความหลากหลาย ของชนิดปะการังมาก เช่น ปะการังเขากวาง แปรงล้างขวด เป็นต้น และบริเวณที่มี แนวปะการัง ได้แก่ เกาะบอน เกาะบางู เกาะสิมิลัน เกาะปายู เกาะเมียง เกาะห้า เกาะปายัง เกาะปาหยัน และเกาะหูยง นอกจากปะการังแล้ว เรายังพบสิ่งมีชีวิตอื่นที่อาศัยรวม อยู่ในแนวปะการัง อีกหลายชนิด ที่สามารถพบได้ทั่วไป ได้แก่ ฟองน้ำ ปะการังอ่อน กัลปังหา ดอกไม้ทะเล หอยมือเสือ หมึก กุ้งมังกร ปลากะรัง ปลากะพง ปลาหมูสี ปลาผีเสื้อ เป็นต้น

เกาะสิมิลัน เป็นหมู่เกาะที่อยู่ห่างไกลออกไปจากชายฝั่งมากกว่าเกาะอื่นๆ จึงได้รับผลกระทบจากคลื่น ลมทะเลมากกว่า ช่วงที่มีลมตะวันตกเฉียงใต้พัดจัด คือนับตั้งแต่ปลายเดือนเมษายน ถึงต้นเดือนพฤศจิกายน จึงเป็นช่วงที่ไม่ควรเดิน ทางไปยังหมู่เกาะสิมิลันเลย ส่วนช่วงที่นับว่าหมู่เกาะสิมิลันแห่งนี้จะมีอากาศแจ่มใส ไม่มีคลื่นลมรุนแรง จะอยู่ในราวประมาณเดือนมกราคม จนถึงเดือนมีนาคมของทุกปี ช่วงนี้จะเหมาะสมกับการไปที่หมู่เกาะสิมิลันมาก

จากสภาพที่สวยงามเป็น ตัวของตัวเองหลากหลายของหมู่เกาะสิมิลันนี้เอง จึงเป็นหมู่เกาะที่สวยงาม เป็นสุดยอดทะเลไทย นักท่องเที่ยวเมื่อเดินทาง ไปถึงสิมิลัน แล้วเกือบทั้งหมดก็จะใช้เวลาให้หมดไปกับ การท่องเที่ยว เช่นเล่นเรือออกไปชมเกาะต่างๆ เท่านี้ก็หมดเวลาท่องเที่ยวไปหลายวันแล้ว สำหรับจุดที่นักท่องเที่ยวต้องการจะดำน้ำตื้น สามารถดำได้รอบเกาะทุกเกาะ แต่มีบริเวณที่น่าสนใจ ได้แก่ อ่าวหินเรือใบ อ่าวกวางเอน หินดอกไม้ และหลังเกาะเมียง และจุดที่จะดำน้ำลึก บริเวณที่น่าสนใจ ได้แก่ เกาะบอน กองหินคริสต์มาส กองหินแฟนตาซี แหลมประภาคาร หินสามก้อน และกำแพงเมืองจีน นี้คือแหลงดูปะการังที่สวยงามของหมู่เกาะสิมิลัน

No comments: