Sunday, August 16, 2009

ศิลปะ วัฒนธรรม การสัก (Art and Culture for Tattoo)

การ สักหรือ Tattoo นับได้ว่าเป็น ศิลปะ แขนงหนึ่ง ที่มีการเขียนสี ลงบนร่างกาย ของมนุษย์ โดยมีความเชื่อที่ไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมของแต่ละสังคม บางสังคมถือว่า การสักมีเป้าหมายเพื่อความสวยงาม มีการบ่งบอกถึงเผ่าที่อยู่ของแต่ละชนชาติ หรือ บางสังคมก็ถือว่าการสัก หมายถึงการลงโทษและแสดงสถานภาพ ของสังคมชั้นต่ำ หรือบางสังคมก็มีความเชื่อว่า การสักยันต์เพื่อความขลัง ฟันแทง ไม่เข้าเป็นต้น อย่างเช่นประเทศไทยสมัยก่อน มีการสักที่ข้อมือแสดงว่าได้ขึ้นทะเบียน เป็นไพร่หลวง ถ้าหากมีการสักที่หน้าผาก หรือสักบริเวณท้องแขนก็บ่งบอก ถึงการต้องโทษจำคุกมาแล้ว

ปัจจุบัน การสักได้รับความนิยมกัน อย่างมากในหมู่ดารานักแสดง นักร้อง นักกีฬา รวมไปถึงวัยรุ่นพวก เด็กแนว โดยทั่วไปแล้วจะเป็นการสักเพื่อ ความสวยงาม จะมีลักษณะเป็นแฟนตาซีสไตล์ เช่น superman tattoo pics เป็นต้น การสักถือว่าเป็น วัฒนธรรมอย่างหนึ่งของคนไทยในสมัยก่อน (Thai Culture)

ข้อแนะนำสำหรับคนที่ต้องการสัก

  • การ สักนั้นเป็นการใช้หมึกเขียนลงไป ที่ร่างกายของเราซึ่งถ้าเกิดเราเป็นคนเบื่อง่าย ก็ไม่ควรสักเพราะมันจะยากต่อการลบ ถ้าอยากได้เพื่อความสวยงาม และเปลี่ยนไป ตามยุคตามสมัยก็ ใช้วิธีการเพ้นท์ หรือการซื้อลายสักแบบสติกเกอร์มาใช้ก็จะดีที่สุด

  • ในการสักควรเลือกใช้บริการ กับร้านที่มีเครื่องไม้เครื่องมือ ที่ได้มาตรฐาน และเป็นมืออาชีพ

  • อุปกรณ์ที่ใช้ในการสักต้องสะอาด ผ่านการฆ่าเชื้อโรค เช่นผ่านเครื่องนึ่ง ทำลายเชื้อโรคแล้ว

  • เข็มที่ใช้ในการสักควรใช้ครั้งเดียวแล้วก็ทิ้งเลย และควรทิ้งในถังขยะพิเศษ เพื่อป้องกันอันตราย

  • ถ้าหากเป็นโรคเช่น โรคเบาหวาน ฮีโมฟีเลีย ก็ไม่ควรทำการสัก

No comments: