Monday, August 17, 2009

อุทยานแห่งชาติทับลาน แหล่งท่องเที่ยว ของภาคกลาง

อุทยานแห่งชาติทับลาน มีพื้นที่อยู่ในเขต จังหวัดปราจีนบุรีและนครราชสีมา มีเนื้อที่ประมาณ 2,240 ตารางกิโลเมตร มีพื้นที่ครอบคลุม อ.ปักธงชัย อ.วังน้ำเขียว อ.ครบุรี อ.เสิงสาง ของ จังหวัดนครราชสีมา และ อ.นาดี ของจังหวัดปราจีนบุรี สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไป ประกอบด้วย ภูเขาใหญ่น้อย สลับซับซ้อน ต่อเนื่องกันเป็นบริเวณกว้างขวาง มีระดับความสูงประมาณ 992 เมตร จากระดับน้ำทะเล เป็นเทือกเขายาวต่อเนื่องกัน ทำให้มีหุบเขาตามธรรมชาติ เหว และน้ำตก จึงทำให้เกิด เป็นแหล่งของต้นน้ำหลายสาย เช่น ห้วยขมิ้น ห้วยปลาก้าง ห้วยคำแช ห้วยภูหอม ห้วยกระทิง ห้วยลำเลย เป็นต้น ลำห้วยแต่ละสายจะไหลรวมกัน เป็นแม่น้ำมูล แล้วมีลำห้วยบางส่วนที่จะไหล ไปรวมกันเป็น แม่น้ำบางปะกง

อุทยานแห่งชาติทับลานเป็น แหล่งท่องเที่ยว ลักษณะจะเป็นป่าลุ่มต่ำที่มีความสมบูรณ์มาก และจัดเป็นป่า ที่มีการซับซ้อนทับกันของลักษณะทางนิเวศ ของป่าภาคกลางและป่า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีความหลากหลายของชนิดพันธ์ไม้และสัตว์ป่า ชุบชุมกันมาก เช่น ไม้เต็ง ไม้รัง ไม้หลวง ไผ่กาย ฯลฯ ส่วนประเภทของสัตว์ก็จะมี ช่างป่า ลิงกัง กระทิง วัวแดง ไก่ฟ้าหลังขาว นกลุมพู ตะกวด และนกหัวขวาน เป็นต้น นักท่องเที่ยวที่มาที่ทับลาน นี้ก็จะไปพักกันที่บนเนินเขา และเราสามารถมองเห็นน้ำตก ทิวทัศน์ที่สวยงามของอุทยานแห่งชาติทับลานได้อย่างดี

อุทยานแห่งชาติทับลาน ลักษณะของป่าจะเป็นสี่ประเภท คือ
1. ป่าเต็งรัง
2. ป่าเบญจพรรณ
3. ป่าดิบชื้น
4. ป่าดิบแล้ง

ลักษณะของป่าเต็งรังก็จะมีสภาพเป็นป่าโปร่ง ขาดแคลนแหล่งน้ำมีต้นไม้ขึ้นกระจัดกระจาย ทั่วพื้นที่ของป่า
ลักษณะของป่าเบญจพรรณ จะมีไม้ต่างชนิดข้นปะปนกันทั่วป่า และจะพบไผ่ขึ้นปนมากมาย
ลักษณะของป่าดิบชื้น คือจะพบขึ้นอยู่ทั่วไปในพื้นที่ที่สูงจาก ระดับน้ำทะเลประมาณ 400-1,000 เมตร
ลักษณะประเภทป่าดิบแล้งจะพบขึ้นอยู่บนพื้นที่ค่อนข้างราบ ป่าแบบนี้ก็จะพบ แค่สัตว์ที่มีขนาดเล็ก อาศัยกันมาก เช่น ลิงกัง ชะนีมือขาว ไก่ฟ้าหลังขาว นกลุมพู นกเต้าเหยี่ยว นกเงือกกรามช้าง นกกก เป็นต้น ส่วนสัตว์ที่มีขนาดใหญ่ก็จะมี ช่างป่า และกระทิง ก็ยังพอที่จะพบเห็นอยู่บ้าง

1 comment:

onlinemoneyusd.ws said...

สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย - สถานที่ท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ

http://buddyinthailand.com/Travel/index.html