Monday, August 17, 2009

อาหารนานาชาติ - อาหารเพื่อสุขภาพ องค์การอาหารและยา ตำราอาหาร

ความต้องการอาหาร ของสิ่งมีชีวิต ก็เพื่อ ให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ในโลกนี้ ดังนั้น อาหาร จึงมีความสำคัญต่อสิ่งมีชีวิต โดยเฉพาะมนุษย์นั้น ได้มีการศึกษา เรียนรู้ถึงประโยชน์ของอาหาร และมีการคิดค้น อาหารมากมายหลายชนิด ทั้งอาหารคาว อาหารหวาน ขนมขบเคี้ยว ฯลฯ ซึ่งแต่ละชาติ ก็มีการประกอบอาหาร หรือรับประทานอาหารที่ไม่เหมือนกัน เช่น

อาหารไทย เป็นอาหารที่มีความหลากหลาย มีเอกลักษณ์ ที่ไม่เหมือนชาติใดในโลก อาหารไทยเป็นอาหารที่มีรสชาติ เข้มข้น มีรสชาติของอาหารมากมาย เช่น รสหวาน รสเค็ม รสเผ็ด รสเปรี้ยว รสมัน มีเครื่องปรุงมากมายหลายอย่าง อีกทั้งวิธีในการประกอบอาหารไทยนั้น ผู้ที่ทำการประกอบอาหาร ต้องมีความประณีต พิถีพิถัน

อาหารญี่ปุ่น ประชากรประเทศญี่ปุ่นนั้น ให้ความสำคัญในการประกอบอาหาร และใส่ใจในรายละเอียด ในเรื่องการกินอยู่เป็นอย่างมาก ดังนั้น อาหารญี่ปุ่นจะเน้นความสะอาด และความสวยงาม มีการจัดตกแต่งอย่างประณีต

อาหารจีน โดยทั่วไปแล้วชาวจีน จะประกอบอาหารด้วยวิธีการผัด ในกระทะด้วยไฟแรง ๆ ซึ่งก็เป็นวิธีที่ทำให้ประหยัดพลังงานเชื้อเพลงได้ ชาวจีนยังชอบคิดค้นหาวิธีที่ จะถนอมอาหารเพื่อ ให้ประโยชน์สูงสุดของอาหาร

อาหารเกาหลี เกาหลีจะมีชื่อเสียงในการประกอบอาหารประเภท อาหารหมักดองต่างๆ ซึ่งเป็นที่รู้จัก และนิยมรับประทานกันมากก็คือ กิมจิ และจุดเด่นของอาหารเกาหลีอีกอย่างหนึ่ง ก็คือ การตั้งโต๊ะอาหาร โดยมีจะนำอาหารทุกอย่างมาวางในคราวเดียวกัน

1 comment:

onlinemoneyusd.ws said...

เมนูอาหารไทย - เมนูอาหารเพื่อสุขภาพ

http://www.myrestaurantpal.com/Thai-Food-Menu/index.html