Monday, August 17, 2009

ภูชี้ฟ้า - สถานที่ท่องเที่ยว ภาคเหนือ

ภูชี้ฟ้าเป็น สถานที่ท่องเที่ยว ที่สวยงามอีกแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่บนเทือกดอยผาหม่น ที่บ้านร่มฟ้าไทย ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย แล้วยังเป็นพรมแดนไทย-ลาว ลักษณะของภูชี้ฟ้า จะเป็นหน้าผาที่มีหินยื่นออก ไปเหนือทะเลหมอกมีความ สวยงามโดดเด่น ทะเลหมอก ที่ภูชี้ฟ้านี้จะมีทุกวันในช่วงหน้าฝนไปจนถึงหน้าหนาว แต่ช่วงเวลาที่ดีที่สุดคือ ตั้งแต่เดือน พ.ย.-ก.พ. ที่มาของภูชี้ฟ้าคือมีพื้นที่ผาหินที่ชี้เหยียด ตรงขึ้นไปบนฟ้า อย่างไรก็ตามบนยอด ภูชี้ฟ้า เป็นจุดที่ยื่นจากแนวเขตพรมแดนไทย-ลาว จึงไม่สามารถระบุให้ชัด ได้ว่าภูชี้ฟ้า นี้อยู่ในเขตไทยหรือลาว แต่ทางขึ้นไปสู่ยอดภูชี้ฟ้านั้นก็อยู่ในเขต ของประเทศไทย ยังเคยมีการปักธงชาติไทย บนปลายสุดของหน้าผา แต่ในวันถัดมาทหารลาว ก็นำธงชาติลาว มาปักเคียงคู่กันด้วย ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของ นักท่องเที่ยวทุกคนที่มาเที่ยวภูชี้ฟ้าแห่งนี้ จึงมีการห้ามนักท่องเที่ยวไม่ให้พักแรมบนภูชี้ฟ้า

ภูชี้ฟ้าอยู่ที่ระดับความสูงประมาณ 1,600 ม. จากระดับน้ำทะเล จะเป็น หน้าผาหินลาดชัน แล้วปกคลุมไปด้วยหญ้า ไม้พุ่ม และโขดหิน แต่ไม่มีไม้ใหญ่ขึ้นเลย เรายังสามารถเดินลัดเลาะไปจนถึงสุดปลายของหน้าผาที่ยื่นออกไป แต่จุดที่นักท่องเที่ยว ส่วนมากให้ความสนใจนิยมถ่ายภาพกันมาก ก็จะเป็นหมู่หินใหญ่ริมหน้าผา ก่อนจะถึงปลายสุด ของภูชี้ฟ้าประมาณ 300 ม. เท่านั้น จากปลายสุดของภูชี้ฟ้า เราสามารถมองลงไป จะเห็นเป็นหมู่บ้านเล็กๆ ในหุบเขาที่อยู่ในเขต ต.เชียงตอง ฝั่งลาว และเทือกเขาสลับซับซ้อน ที่ไกลออกไปลิบๆก็คือแม่น้ำโขง ในช่วงเช้าตรู่หุบเขาเบื้องล่างจะปกคลุมไปด้วยสายหมอก เมื่อยามดวงอาทิตย์ขึ้นในตอนเช้าทิวทัศน์จะยิ่งงดงามอย่างมาก เพราะภูชี้ฟ้า นี้หันไปทางทิศตะวันออก จึงทำให้เป็นจุดชมพระอาทิตย์ที่ได้รับความนิยมมาก ส่วนมากนักท่องเที่ยวจะออกจากที่พักเริ่มเดินเท้าขึ้นไปยังจุดชมวิว ตั้งแต่ก่อนสว่าง

1 comment:

onlinemoneyusd.ws said...

แนะนะ วนอุทยานภูชี้ฟ้า - แหล่งท่องเที่ยว - จังหวัดเชียงราย

http://www.buddyinthailand.com/Travel/Phu-Chi-Fa-Chaing-Rai.html